– Økonomisk vil ei deling vere å gå frå vondt til verre