Båt tok inn vatn – brannvesenet rykte ut for å berge båten

foto