Meiner kommunen må jobbe med rekruttering av fastlegar for å få til legevaktsamarbeid