Rykte ut for å undersøke branntilløp i komfyr

foto