15 elevar og to tilsette smitta: Planlegg for stort fråvær

foto