Auka aktivitet gjer at avdelinga veks og veks: – Vi har fått ei heilt utruleg mottaking

foto