Kan stå utan 49 tilsette frå tysdag – desse tenestene blir ramma