Hjorten øydelegg gravplassen: – Det kan ikkje fortsette slik. No må noko gjerast