Bedriftene har fått optimismen tilbake, men samla manglar dei 5.800 tilsette