Alfred og 107 andre ordførarar kjem med nynorskkrav til Google

foto