– I alt hastverket med å gjøre bygdene våre attraktive for tilflyttere må ikke de folkevalgte glemme oss som faktisk har flyttet hit

foto