- Vi vil måtte se på organisasjonen, men det er ikke assisterende rådmann vi skal begynne med å ta

foto