Det er bestemt kor tid rettssaka skal starte

foto