Ho avløyser Tormod Flatebø som etter eige ønskje går av for å halde fram som journalist i Fjordabladet. Dette vil skje frå 1. april 2017.

– Stokkenes arbeider i dag som frilansjournalist i eige firma, Nordfjord Media, etter tidlegare å ha vore tilsett som journalist og redaktør i fleire lokalaviser. Gjennom sitt virke som frilansjournalist dei seinare åra har Stokkenes skaffa seg god innsikt i samfunns- og næringsliv i Nordfjord, heiter det i ei pressemelding.

Styreleiar Lidvar Flydal seier i ein kommentar at Fjordabladet ved tilsetting av Ingebjørg Nilsen Stokkenes får ein røynd redaksjonell medarbeidar og leiar med god kjennskap til Fjordabladet sitt nedslagsfelt.

– Det gir eit godt grunnlag – saman med røynde journalistar i Fjordabladet - for å utvikle Fjordabladet sin posisjon vidare, både for papiravisa og for mediehuset sine digitale tilbod.