– Prosessen er preget av hastverk, og slik situasjonen er nå, et unødvendig hastverk. Kommunereformen skal riktignok opp til avgjørelse i Stortinget før sommeren, men den eneste saklige grunnen til at en sammenslåing mellom Flora og Vågsøy må være klar til da, måtte være at noen har et håp om at Bremanger, når alt kommer til alt, blir tvunget med av stortingsflertallet, sier Flo.

Han er opprinnelig fra Bryggja, men er forsker ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen og har ledet et forskningsprosjekt om kommunereformen.

– For å nyte godt at de økonomiske midlene som blir tildelt gjennom reformen har en fremdeles mange måneder på seg, vel å merke så lenge det er snakk om frivillige sammenslåinger. De kan godkjennes av Kongelig resolusjon innen utgangen av året. Avtalen mellom Flora og Vågsøy ligger der, og har så vidt jeg kan se ikke noen datostempling. For Vågsøy sin del vil jeg si at det fremdeles er tid til enten å få en skikkelig avtale som innebærer at Bremanger frivillig slutter seg til Flora og Vågsøy, eller at en når saker og ting blir litt mindre oppkavet, kan gå inn i reelle diskusjoner med Selje og Eid.

Forskeren understreker at selv om han mener Vågsøy naturlig hører hjemme sammen med Selje og Eid, så er det helt legitimt at politikerne søker mot kommuner lenger sør.

Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad (Ap) forklarer at hun og forhandlingsutvalgene ble enige om at det skulle stilles et oppfølgingsspørsmål onsdag – dagen etter at undersøkelsen opprinnelig skulle avsluttes.

– Vi vurderte opprinnelig om vi skulle stille spørsmål om Bremanger i undersøkelsen, men valgte da å ikke gjøre det. Under og etter folkemøtene har vi fått tydelige tilbakemeldinger på at det betyr noe for folk om Bremanger er med.

– Hva ønsker dere å oppnå ved å stille oppfølgingsspørsmålet?

– Vi vil høre om de signalene vi har fått stemmer. Det er ikke ment som noe press ovenfor Bremanger, sier Maurstad.

– Er det ment som press ovenfor departementet og Stortinget?

– Nei, vi skal ikke fronte bruk av tvang på Bremanger på noen måte, sier ordføreren, som understreker at de ikke er blitt gjort kjent med hva som har kommet fram i innbyggerundersøkelsen så langt.

– Det burde være opplagt at det for mange ville være en stor forskjell mellom en Vågsøy-Flora-konstruksjon med eller uten Bremanger. Jeg kan ikke forstå at spørsmål knyttet til Bremanger ikke var stilt fra starten av, sier Flo, som også synes det er rart at det ikke er stilt spørsmål om Selje og Eid.

Han mener at fremgangsmåten er metodisk problematisk og mener det er grunn til å stille seg kritisk til resultatet av innbyggerundersøkelsen som blir klar i dag.

– Noen (av dem som blir oppringt for andre gang) kan bli forbannet og føle seg overvåket, andre kan bli engstelige over at de svarte «feil» den første gangen. Uansett er det grunn til å tro at folk kan svare annerledes enn de ville ha gjort om de ble spurt om Bremanger i første omgang.

At det kun er «nei-folk» som er blitt oppringt i den andre runden, stusser han også på.

– Det er ikke umulig at de som svarte ja ville ha svart det motsatte om Bremanger var med. For eksempel fordi de er spesielt godt fornøyde med intensjonsavtalen Flora og Vågsøy har fått til, og forstår at arbeidet med en intensjonsavtale måtte starte på nytt om Bremanger skal involveres.