Kommunestyret i Selje gjorde onsdag et prinsippvedtak om å la det gamle kommunehuset være kommunens bidrag i opprettelsen av et nytt kulturselskap i Selje kommune.

Huset skal være et opplevelsessenter med fokus på blant annet Selja kloster, pilegrimsturisme og Stadlandet.

To av initiativtakerne Gerd Kjellaug Berge og Torkjell Djupedal var til stede i møtet og fortalte politikerne om planene.

Flere av politikerne benyttet muligheten til å rose ildsjelene samt kommunalsjef Bård Fløde for innsatsen i saken.

Selje Frp gjorde det klart at de var skeptiske til å «gi fra seg» kommunehuset uten å være kjent med taksten på bygget, men kommunestyret sitt vedtak ble enstemmig til applaus fra de fremmøtte tilhørerne i kommunestyresalen.