Idrettsrådet får over 360.000 kroner: Skal inkludere familier med lav inntekt

foto