Måtte rykke ut til bråk på utestad – dei involverte fekk pålegg om å halde seg unna sentrum

foto