Har rydda skog og vil sette opp varselskilt, men vurderer også å bygge om krysset

foto