Kven blir ordførar i neste periode? Dette trur listetoppane sjølve