Det store sjømatkonsernet frå Måløy har opna nytt kontor – skal ha åtte tilsette