– Ikkje riktig at nye brannstasjonar blir utsett med ytterlegare to år. Vi ser på dette som ei mindre justering i tid

foto