– Vår største utfordring er å få tak i arbeidskraft. Vi trenger mer folk for å ta neste steg