Gerda, Brynhild og Dagny rosar tilbodet om trening for si aldersgruppe, men ser gjerne fleire treningsglade menn

foto