Foreslo å opprette ei eiga stilling som mobbeombod

foto