Kommunen har nemlig forhandlet fram en leieavtale med Nordfjord Havn for kontorlokalene i andre etasje på ICT-terminalen i Måløy. Torsdag håper tjenesteleder Anita Solberg at formannskapet sier ja til en tiårig avtale som gjør at hjemmesykepleien og miljøtjenesten i «Område Vågsøy» flytter inn.

– Vi har vært og sett på kontorene sammen med tillitsvalgt og verneombud, og min oppfatning er at de fleste er positive til en flytting, sier Solberg.

Hun forklarer at de er rundt 20 personer som har sin arbeidsplass i Vågsøy omsorgssenter, som er lokalisert mellom Gate 2 og 3 i Måløy.

– Nå er hjemmesykepleien lokalisert i andre etasje, mens vi har kontorer i underetasjen. På ICT-terminalen får vi alt på ett plan, så det tenker jeg blir veldig bra. I tillegg er parkeringsforholdene mye bedre der nede. Det er en utfordring her.

Det er Stårheim Bygg, Isovent og Fjordpipe som har fått jobben med å rehabilitere omsorgssenteret. Det skal blant annet settes inn nytt ventilasjonsanlegg og varmeanlegg i bygget, som i tillegg til å huse hjemmesykepleien og miljøtjenesten, huser to dagsenter, sentralkjøkkenet i kommunen og psykisk helseteam. Oppgraderingen vil koste 7–8 millioner kroner, opplyser kommunens eiendomssjef, Frode Weltzien.

– Vi håper å begynne i midten av juni. Det er vanskelig å si nøyaktig når man er ferdig, men en gang ut på høsten, sier Weltzien, som forklarer at det haster mest med å få oppgradert sentralkjøkkenet. De skal i sommer ta i bruk kjøkkenet på den maritime avdelingen ved Måløy vidaregåande skule, og arbeidet i Måløy må være ferdigstilt til høstens skolestart.

Dagsentertilbud

Vågsøy omsorgssenter skal tømmes for folk i byggeperioden, og mens «Område Vågsøy» flytter til ICT-terminalen om lokalpolitikerne sier ja, skal psykisk helseteam midlertidig flytte inn i de tidligere lokalene til Voksenopplæringen i Sparebank Vest-bygget i Gate 1.

Eiendomssjefen i kommunen tilrår at kommunen leier andre etasje i dette bygget på ICT-terminalen nord i Måløy sentrum til hjemmetjenesten og miljøtjenesten i kommunen.

Dagsenteret for demente flyttes til Skaretun på Raudeberg, opplyser Anita Solberg. Hun forklarer at det normalt er åtte til ti brukere fra hele kommunen som benytter seg av tilbudet som er åpent mandag til fredag. Brukerne hentes og kjøres hjem i drosjer.

– Vi har en rekke ulike aktiviteter på dagsenteret avhengig av hvem som er her. Brukerne leser, går tur, strikker, syr, makulerer, spiser sammen og synger, forteller Solberg.

I omsorgssenteret har man også dagsenter for psykisk utviklingshemmede i ukedagene.

– Dette tilbudet vil bli flyttet ut i boligene til brukerne i byggeperioden. Vi skal klare å gi gode tjenester til brukerne også i denne byggeperioden, lover tjenestelederen.

Innflyttingsklart

Med unntak av hjemmesykepleien og miljøtjenesten (Område Vågsøy) skal altså de øvrige tilbudene returnere til Vågsøy omsorgssenter når ombyggingen er fullført til høsten.

På ICT-terminalen innebærer den fremforhandlede avtalen en årlig leie på 240.000 kroner pluss strøm (ekskl. mva.) for de drøyt 250 kvadratmeterne. Lokalene ble tidligere brukt av Fjord Shipping.

– Alle kontor er møblert, så det er kun å ta med seg data og kontorstol, skriver Frode Weltzien i saksutredningen til torsdagens formannskapsmøte. Han minner samtidig om at Vågsøy kommune er den største eieren i Nordfjord Havn og at leie av disse lokalene kan være med på å sikre selskapet langvarige leieinntekter.