Klimaendringane gjer at fylke og kommunar må tilpasse planane sine

foto