Bilopphoggaren førebur seg på å ta imot batteribilar

foto