Håpar folk kjem på marknaden sjølv om vêrmeldinga ikkje lovar godt

foto