Vil høyre innbyggjarane si meining om lege og helsestasjonen i kommunen

foto