Kan lyse ut stillingar utan å få søkarar – fryktar å måtte halde fram med vikarbyråbruken