Har auka medlemstalet med 20 prosent: – Vi lyttar til folk og tar deira problem på alvor

foto