Vil ikkje forklare korleis listene har blitt øydelagde: – Dei blei kasta

foto