Har signert avtale om kaia: – Vi håpar at vi har vore med på å innfri ønska og behova for fiskerinæringa

foto