Skuffa over at det viktigaste vegprosjektet på kysten har rykt tilbake til start