Ole og to kompisar tok saka i eigne hender og leverte fulle bilar med donasjonar til ukrainske flyktningar

foto