Meiner deling av Kinn vil gi auka risiko og fleire utfordringar