Skal vurdere leiarmodellen ved lokalsjukehusa

foto