Røykesild og konnjøl til sildepresten – minnemarkering for Claus Frimann

foto