Førebur seg på ein sommar med mykje gjestar: – Vi skal vere godt rusta til å ta imot alle

foto