På cruise for å oppleve effekten skipstunnelen kan få på regionen

foto