Overtakelsesprotokollen er signert. Flaggskipet har kommet «hjem»