Skipet har støtt på utfordringar og kjem ikkje til kystbyen slik som planlagt