– Istedenfor å svare på klagen min, har kommunen sendt et inkassokrav på eiendomsskatt

foto