Vanskelegare å halde oversikt over talet på smitta, men har ei viss aning

foto