– Rolla er viktig og vanskeleg, og har mange fallgruver

foto