Sjå kor mange som har søkt jobbar som ferievikar i kommunen

foto