Stad kommune slepp å betale Kinn erstatning for Bryggja

foto