Denne gjengen er dei nestbeste i klassequiz i heile landet