Trur nordre del har rigga seg godt innan helse, men fryktar deling vil gjere rekruttering vanskelegare

foto